Hakkımızda

Şirketimiz genel iş ahlakı ilkelerinden yola çıkarak SPK' nın değerleme sektöründeki düzenlemelerine uygun olarak daha kurumsal bir yapı ile 2015 yılında kurulmuştur. Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu 2017/32 Sayılı Bülteni'nde yer alan duyuru ile Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler ile Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'i çerçevesinde sermaye piyasasında değerleme hizmeti vermek üzere listeye alınmıştır. Türkiye genelinde hizmet verme kapasitesi, uzman kadrosu, etik değerlere bağlılığı, hızlı hizmet anlayışı, ulusal ve uluslararası yetkin kurumların standartlarına uygunluğu ile "eksiksiz" değerleme ve gayrimenkul yatırım danışmanlığı hizmeti vermektedir.

 

Şirketimiz gayrimenkule dayalı haklar ile bunlara ilişkin her türlü proje konusunda teknik, hukuki, malî ve bilimsel danışmanlık hizmeti vermektedir. SPK Mevzuatı gereğince bir gayrimenkulün veya varlığın rayiç değerini bağımsız ve tarafsız bir şekilde takdir ve uluslararası alanda kabul görmüş değerleme standartlarına uygun olarak sizlere rapor sunar.