Gayrimenkul Değerlemesi

Şirketimiz her türlü Gayrimenkul'ün değer tespitini güvenilir, tutarlı ve tarafsız olarak, Hukuksal- Teknik olarak ayrıca piyasa ve çevre koşullarını analiz ederek tecrübeli ve objektif uzman kadrosu ile hızlı kaliteli ve titiz bir şekilde oluşturmaktadır.

 

Değerleme Raporlarımız şu aşamalarda hazırlanmaktadır.

• Gayrimenkul'ün yeri, konumu, tanımı ve tapu kayıtlarına ilişkin bilgiler

• Tapu, ruhsat, plan, proje vb. başka dokümanlar

• Gayrimenkul'ün hukuki durumunda meydana gelen değişikliklere ilişkin bilgiler

• Gayrimenkul'ün fiziksel, teknik ve hukuki analizleri

• Çevresel etki değerlemesi

• Analiz sonuçlarının değerlenmesi

• Oluşturulan verilere göre değer takdiri ve raporlanması