Proje Değerlemesi

Proje değerlemesi aşamasında taşınmazın en etkin ve verimli kullanımına uygun özellikleri dikkate alınmaktadır. Proje değerlemesi aşamaları ise şu şekildedir:  

1.Projenin Varsayımlarının Oluşturulması

2.Projenin Gelir Tablosunun Hazırlanması

3.Projenin İşletme Giderlerinin Hesaplanması

4.Projenin Toplam Yatırım Tablosunun Oluşturulması

5.Proje Finansman Sayfasının Hazırlanması

6.Projenin Nakit Akım Tablosunun Oluşturulması

7.Projenin Değerlemesi