Kentsel Dönüşüm

Kentsel dönüşüm projelerinde “kent içinde kaçak yapılaşma alanları ile ekonomik ömrünü doldurmuş bulunan çöküntü alanlarının gerekli tüm kentsel ve sosyal donatı hizmetleri getirilerek olası tüm doğal afet riskleri de bertaraf edilecek şekilde yeniden fenni ve sıhhi standartlara haiz bir şekilde yapılandırılması” amaçlanmaktadır.

Bu amaç kapsamında taşınmazların mevcut durumları ile güncel değerlerinin belirlenmesi, yapılması planlanan proje sonrasında taşınmazların pazar değerlerinin belirlenmesi gibi sonuç almaya yönelik hizmetler sunmaktayız.