Fizibilite Raporu (Best Use Analysis)

Kurulması planlanan tesisin teknik olarak kuruluş kapasitesinde belirlenen esaslara göre yapılması, ekonomik değerlendirme bölümünde öngörülen varsayımlar, kurulan tesisin kullanım amacına yönelik doluluk oranları, satış fiyatlarında hizmet vermesi ve finansman ihtiyacının öngörülen şekilde karşılanması durumunda mali göstergelerin ve değerlendirme sonuçlarının tespiti