Sermaye Piyasası Kurulu 2017/32 Sayılı Bülteninde Firmamızın listeye alındığı duyurulmuştur.

AGD Anadolu Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin, Kurulumuzun Seri:VIII, No:35 Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler ile Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'i çerçevesinde sermaye piyasasında değerleme hizmeti vermek üzere listeye alınmasına karar verilmiştir.    


28 Eylül 2017 Perşembe

Duyuru arşivi için tıklayınız →